آنچه در ترکیه باید بدانید

  • گواهینامه رانندگی در ترکیه - در کشور ترکیه میتوانید به سه روش ذیل مجوز رانندگی دریافت نمایید. ۱- گواهینامه رانندگی بین المللی ۲- تبدیل گواهینامه […]