AlivExpress

فروشگاه آنلاین AlivExpress با مرکزیت شهر استانبول در کشور ترکیه از سال 2014 تاسیس گردید و تاکنون با همیاری و همراهی مشتریان خود توانسته است خدمات روزافزانی را به متقاضیان ارائه دهد.

هدف AlivExpress همگام کردن و ایجاد امکان خرید برای متقاضیانی است که دسترسی به بازارهای جهانی ندارند.

سهولت دسترسی به بازارهای جهانی را با AlivExpress تجربه کنید. 

خرید مستقیم و آسان با AlivExpress